ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийн 2021-2022 оны хичээлийн жилд X, XI ангидаа элсэлт авна.

Бүртгэл: Элсэлтийн цахим бүртгэлийг 05 дугаар сарын 12-ноос 06 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterKOSEN хаягаар бүртгэнэ.

Элсэн суралцах мэргэжлүүд:

- Зам, барилгын инженер

- Цахилгаан электроникийн инженер

- Механикийн инженер

Элсэлтийн журам https://elselt.edu.mn/default/Juram


Утас: 77110096, 77110097, 99071732, 94289088,

Вэб сайт: http://kosentc.edu.mn/mn/

И-мэйл: must-kosen@must.edu.mn