Ерөнхий эрдмийн хичээл заах аргын баг

Ерөнхий эрдмийн хичээл заах аргын баг

Ч.Баасанжав Математикийн багш
Ч.Нямсайхан Химийн багш
Б.Билэгмаа Математикийн багш
К.Долгорсүрэн Физикийн багш
Ө.Оюунхүү (Ph.D) Монгол хэл, уран зохиолын багш
Б.Осоржав Англи хэлний багш
Ш.Энхсайхан Математикийн багш
Ж.Мягмардорж Математикийн багш
Х.Ялгуусан Мэдээллийн технологийн багш