Ерөнхий эрдмийн тэнхим

Ерөнхий эрдмийн хичээл заах багш нар

Ш.Энхсайхан Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч 
Б.Билэгмаа Математикийн багш
К.Долгорсүрэн Физикийн багш
Ө.Оюунхүү (Ph.D) Монгол хэл, уран зохиолын багш
Б.Осоржав Англи хэлний багш
Ж.Мягмардорж Математикийн багш
Ч.Нямсайхан  Химийн багш