Мэргэжлийн хичээл заах аргын баг

У.Ёндон Механик инженерийн багш
Т.Одонтуяа (Ph.D) Япон хэлний багш  
Б.Болдмаа Цахилгаан, электроникийн багш
О.Ганчимэг Барилгын мэргэжлийн багш
Б.Энхчимэг Япон хэлний багш
С.Лхагвабаатар  Барилгын мэргэжлийн багш