Инженер, технологийг мэргэжлийн тэнхим

У.Ёндон 

Инженер, технологийн мэргэжлийн тэнхимийн эрхлэгч 

О.Ганчимэг

Барилгын мэргэжлийн багш

С.Лхагвабаатар 

Барилгын мэргэжлийн багш

Б.Болдмаа

Цахилгаан, электроникийн багш

Ж.Цанжидхүү

Цахилгаан, электроникийн багш

Д.Дөлгөөн

Механик инженерийн багш

Т.Одонтуяа

Япон хэлний багш

Б.Энхчимэг 

Япон хэлний багш