Эрхэм зорилго

5 жилийн туршид олгогдох бутээлч, оновчтой сургалтаар Бүтээх Ухааны үндсийг эзэмшсэн, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар бүхий инженэрт шаардагдах ерөнхий болон өндөр түвшний мэргэжлийн боловсрол, мэдлэгийг олгон, бүтээлч сэтгэхүй, хөдөлмөрч зан чанартай, оюунлаг, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нийгэмд хувь нэмрээ оруулах чадвартай хүний нөөцийг бэлтгэнэ. 


1.    Бүтээх Ухаан болон зохион бүтээх чин эрмэлзэл, суралцах арга барилд өсвөр наснаас нь дадлагажуулан сургаснаар ажил мэргэжлийн тодорхой ойлголттой болгож, суралцах идэвхийг хөгжүүлнэ. 
2.    Өндөр түвшний шинжлэх ухаанч инженерчлэлийг тууштай хөгжүүлэхийн тулд шаардлагатай мэргэжлийн мэдлэг дадлагыг олгон, бие дааж сурч судлах чадварыг хөгжүүлнэ. 
3.    Дадлага, практикт голчлон суурилсан бүтээлч сэтгэлгээ, хөдөлмөрлөх чадварыг хөгжүүлнэ. 
4.    Онолд тулгуурласан уран сэтгэмжийн болон харилцах, илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлнэ.
5.    Мэдээллийн технологийн хөгжилтэй харилцан уялдах чадвартай сургалтыг зохион байгуулна. 
6.    Өргөн цар хүрээтэй боловсрол, онолч сэтгэлгээг эзэмшүүлж, дэлхийн хэмжээнд сэтгэж, хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулах чадварыг хөгжүүлнэ.