Зургийн цомог

“ШУТИС-Коосэн” ТК-ийн тангарагын баяр