Япон улсын агаарын тээврийн компани JAL, ANA -д дадлага хийлээ

   2020 оны 1 сарын 27-ны өдрөөс 5 хоног Япон улсын агаарын тээврийн компани болох JAL болон ANA-д Монголын 3 коосэнгоос цахилгаан механикын 4 дүгээр курсын нийт 12 оюутан дадлага хийгээд ирлээ. Энэ удаад онгоцны хөдөлгүүр, инженер техникийн ажилтнууд хэрхэн өөрсдийн ажлыг хийж байгаа талаар маш сонирхолтой бөгөөд хэрэгтэй мэдээллүүдийг авч чадсан үр дүнтэй дадлага болсон билээ.