Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал-2021 удирдамж