Бидний амжилт

ШУТИС-Коосэн ТК-д суралцагчдын давуу тал:


1.    Суралцах хугацаандаа Японд мэргэжлийн дадлага хийх боломжтой 

2.    ШУТИС-Коосэн ТК-ийн дипломыг үндэслэн ШУТИС-д (ижил мэргэжлийн ангид) (ЭЕШалгалтгүй) шууд элсэж, бакалаврын хичээлийн 80 хүртэл хувийг дүйцүүлж, дэвшин суралцах журам батлагдсан. 

3.    Японы Коосэнгийн ахисан түвшний (бакалаврын) сургалтанд дэвшин суралцах боломжтой 

4.    Монголын Коосэн сургуулиудын бакалаврын сургалттай ахисан түвшний хөтөлбөрт элсэх боломжтой. 
 

Ерөнхий эрдмийн болон мэргэжлийн хичээлийн хуваарилалт 

Суралцагчдын судалгаа

 

Сакура сайэнс хөтөлбөрөөр сургалтанд хамрагдсан байдал
(2015-2018 он)

 

Японд дадлага хийсэн оюутны тоо
(мэргэжлээр)

2017-2019 оны хооронд ШУТИС-ийн КООСЭН Технологийн Коллежийн 5 оюутан Япон улсын КООСЭН сургуулиудад 1 сарын дадлага хийв. Механик инженерийн 4-р ангийн сурагчид Гүнма Коосэнд, Зам барилгын 5-р ангийн сурагчид Нихонсоогэй компанид үйлдвэрлэлийн дадлага, Цахилгаан электроникийн 4-р ангийн сурагчид Хоккайдо Коосэнд тус тус дадлага хийж цаашид Япон улсын JES компанид 4-н жил ажиллах гэрээ байгуулах болов.