Ерөнхий эрдмийн тэнхим

Ерөнхий эрдмийн тэнхим

 

Доктор Ц.Золбадрал   Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч 
Доктор Т.Одонтуяа Япон хэлний багш
Магистр Ж.Мягмардорж   Математикийн багш 
Магистр Ш.Энхсайхан Математикийн багш
Магистр Б.Билэгмаа Математикийн багш
Магистр К.Долгорсүрэн  Физикийн багш
Магистр Б.Энхчимэг Япон хэлний багш
Ф.Ёшико                           Япон хэлний багш