Тохоку их сургуулийн танилцуулга өдөрлөг зохион байгуулж байна.