Коосэн сургуулиудын аварга шалгаруулах Волейболын тэмцээний удирдамж