ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 3 дахь үеийн төгсөгчид дипломоо гардан авлаа.