Монголд "Коосэн" сургууль байгуулахыг санаачлагч, үүсгэн байгуулагч А.Ганбаярын нэрэмжит "Инженерийн боловсрол-Монголд" онол практикийн бага хуралд их, дээд сургууль, технологийн коллежийн эрдэмтэн багш, судлаачдыг оролцохыг урьж байна.