“ШУТИС-КООСЭН” Технологийн коллежийн 2020-2021 оны хичээлийн жилд X, XI /нэмэлт элсэлт/ ангидаа элсэлт авна

“ШУТИС-КООСЭН” Технологийн коллежийн 2020-2021 оны хичээлийн жилд X, XI /нэмэлт элсэлт/ ангидаа  элсэлт авна

Бүртгэл:  Элсэлтийн цахим бүртгэлийг 2020.05.25 – 07.07 өдрүүдэд https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterKOSEN хаягаар бүртгэнэ.

 

Элсэлтийн шалгалт: Бүртгүүлсэн сурагч нь 2020 оны 08 дугаар сарын 10-ны 11 цагаас элсэлтийн шалгалтыг имэйл хаягаар хүлээн авч цахимаар шалгалтаа өгнө.

Тэнцсэн сурагчдад бүртгүүлсэн имэйл хаягаар цахим ярилцлагад орох хуваарийг илгээнэ.

Элсэн суралцах мэргэжлүүд:

  • Барилгын инженер
  • Цахилгааны инженер
  • Механикийн инженер                            

Элсэлтийн журам https://elselt.edu.mn/default/Juram

Утас: 99071732, 94289088, 91861018, 88620717

Вэб сайт:  http://kosentc.edu.mn/mn/

И-мэйл: must-kosen@must.edu.mn