ШУТИС-Коосэнгийн хичээлийн шинэ байртай Япон улсын технологийн Хачинохэ Коосэнгийн төлөөлөгчид ирж танилцлаа

ШУТИС-Коосэн технологийн коллежид Шинэ Монгол технологийн коллежийн

захирал Цэндсүрэн болон Япон улсын Хачинохэ коосэнгийн төлөөлөгчид ирж танилцав. 

Мөн манай сургуулийн лабраторийн өрөө хичээлийн танхимуудтай танилцлаа.